How to Join - click for details

Sign up for our regular website bulletin

Click here and sign up to receive our regular arts news digest by emailLook here for posts about…


ArtsDevUK Partners

Arts Development UK Insurance Scheme - click for details

  a-n The Artists Information Company - click for details

a-n The Artists Information CompanyVoluntary Arts - click for details

Rhaglen Seminar (Cymru) / Arts Development UK: Seminar Programme (Wales): Evidencing the Impact of the Arts

Tachwedd 21 November
Neuadd Dewi Sant / St David’s Hall
Caerdydd / Cardiff
£60 Aelodau Arts Development UK Members; £75 Nad ydynt yn aelodau/Non-members

 
The Arts sector is facing big challenges.  It is more important than ever to show what benefits the arts deliver.  Focusing on outcomes moves away from a traditional performance approach, where the emphasis is on the quantity of activity delivered, to an approach which measures the impact of the activity on customers and citizens. The Evidencing the Impact seminar will look at new ways of thinking and working to help answer the crucial question “what difference did we make?” 

 
Mae’r sector y Celfyddydau yn wynebu heriau mawr. Mae’n fwy pwysig nag erioed i ddangos y buddiadau a darperir gan y celfyddydau.  Mae canolbwyntio ar ganlyniadau yn symud oddi wrth ymagwedd perfformiad traddodiadol, lle mae’r pwyslais ar faint o weithgaredd a gyflwynwyd, i ddull sy’n mesur effaith y gweithgaredd ar gwsmeriaid a dinasyddion. Bydd y seminar Evidencing the Impact yn edrych ar ffyrdd newydd o feddwl a gweithio i helpu i ateb y cwestiwn hollbwysig “pa wahaniaeth y gwnaethom ni ei wneud?”
To book your place, contact ArtsdevUK@aol.com.
I archebu eich lle, cysylltwch â ArtsdevUK@aol.com.

 
The programme is supported through the Arts Lottery programme by Arts Council Wales.